Advocaat

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is een Nederlandse wet die bedoeld is om witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen. Als onderdeel van deze wet zijn er bepaalde verplichtingen opgelegd aan financiële instellingen, advocaten en andere beroepsgroepen die betrokken kunnen zijn bij financiële transacties.

Een advocaat moet als onderdeel van de Wwft de volgende verplichtingen naleven:

  1. Identificatie: Een advocaat moet de identiteit van de cliënt verifiëren voordat hij of zij een dienst verleent.

  2. Verdachte transacties: Een advocaat moet verdachte transacties rapporteren aan het Centraal Meldpunt Financiële Misdaad (CMFM).

  3. Due diligence: Een advocaat moet zorgvuldig onderzoek doen naar de achtergrond en transacties van de cliënt om te bepalen of er geen verband is met witwassen of terrorismefinanciering.

  4. Interne controles: Een advocaat moet interne controles hebben om ervoor te zorgen dat de verplichtingen van de Wwft worden nageleefd.

Het is belangrijk dat advocaten de Wwft nauwgezet naleven om de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering te ondersteunen en ervoor te zorgen dat ze niet onbedoeld bijdragen aan criminaliteit.

Meld u aan voor een WWft voor advocaten demo