Erfpacht

Erfpacht in Den Haag

In de gemeente Den Haag zijn veel gronden in erfpacht uitgegeven. Dit houdt in dat een woning of appartement op erfpachtgrond kan staan. Hier bij is de gemeente Den Haag de eigenaar van de grond en betaalt de erfpachter een vergoeding, genaamd canon, voor het gebruik van de grond.

Het huidige erfpachtbeleid van de gemeente Den Haag is redelijk stabiel en duidelijk. Erfpacht blijft echter een financieel complex product waarover u zich uitgebreid dient te (laten) informeren als u een woning op erfpachtgrond wilt aanschaffen.

Wij zijn gespecialiseerd in erfpachtvraagstukken in de breedste zin van het woord en kunnen u helpen bij aankoop, heruitgifte, accepteren erfpacht aanbieding of het maken van bezwaar via een deskundigenprocedure.

Van Heijnsbergen Makelaars & Taxateurs

onze missie

Een eerlijk en helder erfpachtsysteem in Den Haag, met een transparante wijze van bepalen van de grondwaarde en canon.

onze visie

Het schatten van de grondwaarde bij erfpacht is zeer specialistisch en dient te worden uitgevoerd door volstrekt onafhankelijke taxateurs. 

onze waarden

  • Onafhankelijk advies
  • Geen door de vererfpachter vastgestelde depreciatie
  • Grondwaarde is geen marktwaarde