September 2023, Den Haag

Sinds eind 2021 zijn de grondwaarden bij heruitgifte veel hoger dan voorheen: tot wel 200% of meer. Wat is hier de oorzaak van?

De gemeente Den Haag, als vererfpachter, heeft besloten om de taxaties van de grondwaarde bij heruitgifte erfpacht te laten uitvoeren door 4 taxatie bureaus.

Deze taxaties worden uitgevoerd volgens de taxatie-instructie van de gemeente Den Haag, behorende bij de algemene erfpachtvoorwaarden uit 1986.

De grondwaarde wordt bepaald door de z.g. residuele waarderingsmethode; van de marktwaarde van het object als ware het gelegen op eigen grond worden de stichtingskosten afgetrokken en wat overblijft (het residu) is de grondwaarde.

In 1986 is door de gemeenteraad van Den Haag besloten dat de grondslag voor de canon bij heruitgifte in erfpacht nooit meer mag bedragen dan 55% van de grondwaarde van een vergelijkbare nieuwbouwkavel.

Deze 55% regel is een politieke keuze en opgenomen in de erfpachtvoorwaarden en de taxatie-instructie.

Er is geen onderbouwing vanuit de taxatieleer voor dit percentage: het is een aanname door de vererfpachter.

Rogier van Heijnsbergen

Waarom deze stijging van de grondwaarde?

Een grondwaarde kan op meerdere manieren worden vastgesteld. Het hangt af van welke factoren de taxateur laat meewegen en op welke wijze. Met de huidige werkwijze van de door de gemeente Den Haag ingeschakelde taxateurs, waarbij alternatieve parameters worden gehanteerd, valt de grondwaarde dus (veel) hoger uit dan voorheen.

Meld u aan voor meer informatie!

Meld u aan als erfpachter of als makelaar om in te kunnen loggen op de site. 

Op dit beveiligde gedeelte van de site vind u onder ander informatie over:

-vaststellen van de grondwaarde door middel van de residuele methode

-erfpachtvoorwaarden

-wel of niet accepteren van de aanbieding tot heruitgifte 

-bezwaarprocedure

-download erfpachtvoorwaarden, taxatie-instructie enz.

Als u zich heeft aangemeld, krijgt u zo spoedig mogelijk bericht dat u kunt inloggen op de site. 

 

                                                                                   Maak uw keuze voor meer informatie:

Ik ben makelaar
ik ben erfpachter

Log in op het beveiligde gedeelte van de site om alles te weten te komen over de nieuwe methode van waarderen. Lees en leer hoe u in staat bent om uw klanten adequaat te informeren bij aan- en verkoop van de woning op erfpacht of het aangaan van een nieuw erfpachtcontract.