Natuurlijk persoon of bedrijf

Uw klant is een natuurlijk persoon.

bedrijf of instelling

Uw klant is een bedrijf of instelling