Stappenplan Wwft

de 5 stappen van de Wwft controle

Stap 1 tot en met 5

De klant
Bepalen of de klant een natuurlijk persoon of een bedrijf of instelling is
Identificatie en verificatie
De klant identificeren of de UBO bepalen
De dienst is Wwft plichtig?
Vaststellen of de dienst die verricht gaat worden Wwft plichtig is of niet.
De risicoanalyse
Een risico analyse maken ter bepaling van het risico op financiering terrorisme en/of witwassen
Uitvoeren onderzoek
Aan de hand van de uitkomst van de risico analyse (verscherpt) onderzoek uitvoeren naar de klant
Monetoring klantrelatie
Constante controle op de, eventueel, veranderende klant/advocaat relatie en de uit te voeren werkzaamheden voor de klant