Procesvrijstelling

U heeft geen keuze gemaakt bij de controle of de dienst Wwft plichtig is.

De volgende stap is het bepalen of de dienst onder de procesvrijstelling van aatikel 1a lid 5 valt:

Gaat de advocaat voor de cliënt werkzaamheden verrichten betreffende de bepaling van diens rechtspositie, diens vertegenwoordiging en verdediging in rechte, het geven van advies voor, tijdens en na een rechtsgeding of het geven van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding?

Ja
nee

De dienst is niet Wwft plichtig er hoeft geen nader klantonderzoek te worden verricht.

Maak hier de PDF aan en sla dit op in het klantendossier.

Let op!

Een niet correcte vaststelling van de toepasselijkheid van de Wwft is risicovol en kan sancties tot gevolg hebben.